e-mail: handlowy@komiz.pl kom.: 517 540 830

ul. Lenartowicka 39 | 63–300 Pleszew

Regulatory PID

Produkty firmy KOMIZ wyposażone są w regulator COBRA 2 PID.

Regulator steruje pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie od 1 — 100%, załączeniem pompy obiegowej c.o., pompy c.w.u. oraz podajnika paliwa. Dodatkowo sterownik obsługuje siłownik zaworu mieszającego oraz dodatkową pompę obiegową. Dzięki rozbudowanemu algorytmowi pracy, regulator COBRA 2 PID może oddzielnie sterować strefami czasowymi, w które jest wyposażony, dla temp. kotła i CWU.

TFT 320×240 pixeli 65 tyś. Kolorów 2”

(FBS) poprawne spalanie paliwa o kaloryczności +- 15% od nastawionej

Algorytm PID-II – idealna stabilizacja temperatury, ciągła praca dmuchawy (bez przestojów) nawet dla małego odbioru ciepła, do 2% mocy kotła.

Regulator COBRA PID wyposażony jest standardowo w funkcję CWU, użytkownik nastawia tylko temperaturę na zasobniku. Dobieg pompy oraz różnicę między temperaturą na zasobniku a kotłem dobiera sobie regulator automatycznie. Dodatkowo użytkownik może ustawić sobie większą temperaturę na zasobniku c.w.u. niż na kotle, a regulator tak będzie sterował pracą pomp aby dostarczać odpowiednią ilość ciepła na zasobnik c.w.u. i instalacje c.o., nie powodując jednocześnie przegrzania.

Użytkownik regulatora COBRA 2 PID może samodzielnie dokonywać aktualizacji oprogramowania. Po podłączeniu regulatora do komputera dzięki łączu USB, komputer rozpozna regulator jako dodatkowy dysk. Aby wgrać nowy program należy pobrać go z naszej strony i, po usunięciu starego, wgrać do sterownika.

Regulator COBRA 2 PID może współpracować z następującymi dedykowanymi modułami zewnętrznymi:

t1000
Safe-IT
Alligator Alligator-PC
Spider
Dodatkowo regulator COBRA 2 PID rejestruje i archiwizuje przebieg pracy kotła w okresie 1mies.