e-mail: handlowy@komiz.pl kom.: 517 540 830

ul. Lenartowicka 39 | 63–300 Pleszew

TOPTEN 2016

Przez Komiz dnia 2018-10-17

V edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2016 organizowana przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polską Izbę Ekologii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali XV Konkursu EKOLAURY w dniu 26 października 2016 r.

Celem konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych. Kotły te muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Kocioł Sztoker V 20 został ujęty na liście TOPTEN 2016 kotły grzewcze na paliwa stałe spełniające wymogi klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 w kategorii kotły z automatycznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym pod nr 12

Najnowsze wpisy